Tuesday, 1 November 2011

Menggunakan Oligami Menjadi Satu Gambar

Murid-murid, pernahkah anda berfikir menggunakan oligami menjadi satu gambar? Berikut adalah contoh-contoh menggunakan oligama untuk menjadi satu gambar yang cantik.
 Guru Mengajar Murid Cara Melipat Celana

Di bawah gambar ini adalah hasilan daripada kelas 1 E.

Hasil murid-murid