Sunday, 11 December 2011

"Fixo"

Fixo adalah salah satu blok bangunan. Ia boleh membina babarapa jenis bentuk seperti berikut:

No comments:

Post a Comment