Sunday, 27 November 2011

Tahukah ?

Murid-murid, tahukah gambar patung yang cantik dibawah diperbuat daripada apa?

No comments:

Post a Comment