Tuesday, 1 November 2011

Menggunakan Oligami Menjadi Satu Gambar

Murid-murid, pernahkah anda berfikir menggunakan oligami menjadi satu gambar? Berikut adalah contoh-contoh menggunakan oligama untuk menjadi satu gambar yang cantik.
 No comments:

Post a Comment