Wednesday, 2 November 2011

Hasil Pelajar

Eng Jyn Synn (1E)


Carson Tin (1E)

Murid-murid menggunakan lipatan yang diajar oleh guru untuk membuat gambar di atas.

No comments:

Post a Comment