Sunday, 6 November 2011

Hasil Pelajar (Garisan)

Clement Loo Kai Feng (1E)
Lucas Loo Kai Hen (1E)

 Garisan yang cantik itu dilukis oleh murid-murid 1E.

No comments:

Post a Comment